Rubrika: Značky a označení | Datum zveřejnění: 23.01.2023 10:11
Zkratky používané v elektrotechnice: Zkratka Původ zkratky Český význam AC alternating current (angl.) střídavý proud ACS assembly for construction site (angl.) staveništní rozváděč AFDD arc fault detection device (angl.) oblouková ochrana AMHS ASSEMBLY for Marinas and Harbors Sites (angl.) ROZVÁDĚČ (nízkého napětí) pro maríny a přístavy ARD automatic reclosing...

Rubrika: Značky a označení | Datum zveřejnění: 23.01.2023 10:03
Zkratky používané v elektroenergetice   ZKRATKA PŮVOD A VÝZNAM ZKRATKY DS Distribuční soustava ES Elektrizační soustava EZ Energetický zákon HDO Hromadné dálkové ovládání PDS Provozovatel distribuční soustavy PLDS Provozovatel lokální distribuční soustavy PPDS Pravidla provozování distribuční soustavy PPPS Pravidla provozování přenosové...

Rubrika: Značky a označení | Datum zveřejnění: 23.01.2023 09:46
Co je certifikát CE? Značka CE označuje výrobky, které vyhovují právním předpisům Evropské unie, a tak se mohou volně prodávat na evropském trhu. Tím, že na svůj produkt výrobce připojí označení CE, tak na vlastní odpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi právními požadavky na toto označení, a tudíž se může prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru a Turecku. Do Evropského hospodářského prostoru patří 27 členských států Evropské unie a země ESVO, tedy Norsko,...