Přípojka

Elektrická přípojka – připojuje jedno odběrné místo (nejčastěji byt, dům, provozovnu) k elektrickému rozvodu.

Zřízení přípojky upravuje  – z.č.458/2000 Sb. ,a vyhláška 51/2006 Sb.

 Zák. č. 670/2004  - energetický zákon určuje podmínky pro stavbu přípojek a přípojkových skříní.

Provizorní přípojka na staveništi  končí uvedením stavby do provozu, resp. novou revizní správou a zřízením stálé přípojky k nemovitosti.

Přípojka  končí v přípojkové skříni, někdy označované jako hlavní domovní skříň (HDS) či pojistková skříň. Tyto se umísťují na zdi nemovitosti nebo hraně pozemku a jsou součástí přípojky. Jejich majitelem je  vlastník nemovitosti, ten je i platí  a zodpovídá doslova za všechno.

Přípojka se dělá buď v zemi či vzduchem - na sloupech. Kabely v zemi se ukládají do minimální  hloubky 70cm. Je třeba dodržet správný technologický postup - nejprve se uloží zemnící pásky, zasypou se 10cm hlíny, přičemž musí být min. 10 cm od kabelu, na to 8 cm písku, položí se kabel a zasype  zase 8 cm písku. Cca 3O cm nad kabelem se pokládá výstražná folie a tam, kde je třeba (křížení s jinými kabely či tam, kde  by se kabel mohl poškodit) se chrání průchodkou, trubkou nebo se vedení zakryje  dlaždicemi či cihlami, případně se použije  ochranná hadice KOPOFLEX (červený husí krk). Vždy je třeba předpokládat, kam se asi stavba může v budoucnu případně rozšířit, kudy asi povede vjezd a hlavně vše řádně fotodokumentovat pro revizi.

Důležité je přípojku správně dimenzovat  pro případné budoucí navýšení odběru. Bohužel se běžně  staví s předpokladem minimálního odběru a  nový vlastník si to pak musí předělávat. Pro správné nadimenzování je třeba určit součinitel soudobosti. To je vlastně kvalifikovaný odhad  toho, co kde bude zapojeno a co z toho asi poběží současně.

Pro běžné  byty a domy pak stačí jištění v HDS -   3x35A ,případně 3x40A.

Stavba:

ČSN 736005 – řeší trasy a provedení přípojky

ČSN 73 6006 – řeší folie k zakrytí

 

1.Je třeba vyřídit věcné břemeno, pokud přívod povede přes cizí pozemek

2.Přívod naplánovat tam, kde nebude budoucí stavba nebo třeba     

   příjezdová  cesta

3.Pokud vím  kde budou stavět,  vedu přívod minimálně 60 cm od   

   základů. Pokud bude stavba  podsklepená, tak stačí  30 cm. Beru ohled na

   případné budoucí zemnící vedení.

4.Kabely  uložit ideálně do trubky – Kopoflex

5.Kabel(trubka) do pískového lože, které má min tl. 8 cm do obou směrů (celkem tedy 8 cm dolů, 8 cm nahoru, plus tloušťka trubky). Překrýt třeba cihlami, přesah  do stran min 4 cm. Cca 20-30 cm nad kabelem se klade červená výstražná folie. Pokud jdu volným terénem, kde nehrozí poškození tlakem ,  kabel je 35 cm hluboko. Pokud tlak hrozí nebo jdu ornou půdou, tak 70 cm. 

Pod silnicí,krajnicí - 100cm, lože stejné.

 

Pokud jdu v místě, kde je zvýšené nebezpečí poškození a nemohu do předepsané hloubky(vstup do budovy, křížení jiných sítí, konstrukční důvody) , uložím do roury, pod cihly apod.

 

 

 

 

 

 

stáhnout (12).jpg
Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:29 | Zobrazeno: 109x