Elektroinstalace v koupelnách

Elektroinstalace v koupelnách – se řídí normou ČSN 33 2000-7-701 a jejími změnami podle  následujících edicí.

Prostor koupelny se pro účely elektroinstalací dělí na jednotlivé zóny určené tím, jak velké je riziko  ohrožení zdraví.

Zóna 0 – to je vnitřní prostor koupací vany. U  sprchy je to do výšky 10cm nad dnem . Zjednodušeně lze říci, že v této zóně  nelze instalovat nic elektrického -  vypínač, rozvody nebo elektrické příslušenství . Za určitých podmínek lze použít zařízení napájené SELV v příslušném krytí. Uvedeno v ČSN 33 2000-4-41 a701.411.1.4.3.

Zóna: 1 -  navazuje na Zónu 0 shora - nad vanou je to  do výšky 2,25m . U sprchy je to  do výšky 1,2m od pevné hlavice sprchy. Opět nesmí být  v tomto prostoru  žádný vypínač  či příslušenství, vyjma toho, které je napájeno  12AC či  25DC v příslušném krytí. Dále je to prostor  pod vanou , pokud je přístupný bez použití nástroje (když vana není obezděná). Obezdění vany se nepovažuje za koupací prostor, pokud se na něm nemůže hromadit voda. Zona  1 se kvůli tomu nemění, je stanovena okrajem vany.

 Mohou být instalována pouze tato zařízení, používající elektrický proud:
- ohřívače vody, vířivky, sušiče, světla,ventilátory, sprchová čerpadla
- jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1, za předpokladu, že
a) je vhodné pro podmínky této zóny; a
b) napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA, v souladu s ČSN 33 2000-4-41.

 

Zóna 2 – navazuje na Zónu 1 shora, do výšky 3m, u vany ji rozšiřuje  vodorovně o 60cm v každém směru, u sprchy o 120cm , tedy asi tam, kam dostříkne voda.                                                                                                                                                    – zde nelze instalovat žádný spínač nebo příslušenství , kromě:
- spínačů a zásuvek obvodů SELV  (AC12V a DC25V) s tím, že zdroj napětí je instalován vně prostor výše uvedených zón 0-2, dále světel, ventilátorů, topných zařízení a zařízení pro vířivé vany, zásuvek pro napájení holících strojků (ČSN IEC 742), topných žebříků,to vše za předpokladu, že jsou vybaveny doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA, v souladu s ČSN 33 2000-4-41.

 

stáhnout (13).jpg
Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:05 | Zobrazeno: 96x