Rubrika: Pojmy a dojmy | Datum zveřejnění: 12.01.2022 16:55
Asynchronní stroj -  pracuje na principu indukce, kdy jeho rotor má jiné otáčky než točivé magnetické pole vznikající ve statoru.  Čím více síly je třeba, tím jsou nižší otáčky.  Rozdíl mezi otáčkami statoru a rotoru je tzv. skluz. Bývá kolem 5% . Synchronní stroje nemají skluz a jejich rotor se otáčí  současně s magnetickým polem statoru.   Asynchronní neboli indukční stroje jsou: -asynchronní motor -asynchronní alternátor -indukční brzda -měnič kmitočtu   Asynchronní motory se...

Rubrika: Pojmy a dojmy | Datum zveřejnění: 12.01.2022 07:00
Zapojení do série – znamená, že součástky v elektrickém obvodu jsou zapojeny za sebou. Podobně jako když na provázku vážete uzlíky jeden za druhým .   Tedy spojuje je jenom jeden vodič, který prochází od první,ke druhé a třetí atd. . V takovémto zapojení je na všech místech obvodu stejný elektrický proud(protože se nikde nerozděluje).Napětí je ale různé, protože klesá s každou připojenou součástkou  , protože každá má nějaký odpor. Pokud zapojíme do série zdroje(typicky baterie), napětí...

Rubrika: Pojmy a dojmy | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:39
Elektrický výkon, mechanický výkon, výkon, příkon – všechno je to „ P“   P - jako mechanický výkon  -  je fyzikální veličina, která udává, kolik práce bylo vykonáno za určitý čas nebo v nějakém okamžiku. Tedy to, co dostanu. Příkon je množství energie spotřebované za určitý čas . Tedy to, co musím dodat. Když odečtu výkon od příkonu, zjistím , s jakou účinností přístroj pracuje. Tedy, jaké má ztráty. P – jako elektrický příkon Hodnota příkonu  vyznačená na  elektrospotřebiči ...

Rubrika: Pojmy a dojmy | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:37
Pojem trakce pochází z latiny – trahere – tahat, vozit. Jde o pohon vozidla pomocí elektromotoru, který je nazýván trakčním motorem.   Elektrická trakce je nejvýznamnější uplatnění el. energie v dopravě, zejména železniční, tramvajové, trolejbusové. Vychází ze dvou základních řešení: -zdroj energie je umístěný podél trati a na vozidlo se přenáší sběračem nebo vodičem – typicky trolej nebo  kolejnice – to je trakce závislá. -zdroj energie je na vozidle –typicky akumulátor. Případně...

Rubrika: Pojmy a dojmy | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:28
Bezpečnost elektrického zařízení ohrožuje zejména přepětí, zkrat a přetížení. Aby se omezily škody, je třeba přepětí snížit na mez únosnosti, zkraty nesmí zařízení ničit a přetížení je třeba omezit tak, aby zařízení vydrželo.   Přepětí – může mít za následek poškození izolace, to vede ke vzniku zkratu . Přepětí můžou způsobit atmosférické nebo provozní vlivy. Atmosférické, tzn.  zejména úder blesku při bouřce, trvají velice krátce, ale dosahují vysokých hodnot, které se izolací prostě...