Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:29
Elektrická přípojka – připojuje jedno odběrné místo (nejčastěji byt, dům, provozovnu) k elektrickému rozvodu. Zřízení přípojky upravuje  – z.č.458/2000 Sb. ,a vyhláška 51/2006 Sb.  Zák. č. 670/2004  - energetický zákon určuje podmínky pro stavbu přípojek a přípojkových skříní. Provizorní přípojka na staveništi  končí uvedením stavby do provozu, resp. novou revizní správou a zřízením stálé přípojky k nemovitosti. Přípojka  končí v přípojkové skříni, někdy označované jako hlavní domovní...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:09
Instalační zóny vymezují prostory, kudy se (v ideálním případě) vede veškeré vedení související s elektřinou - světla, zásuvky, ovládání, datové sítě, zabezpečení, vysavač  a pod. Vodorovná zóna horní , dolní a střední – ZVH- od 150 do 450mm pod stropem,ZVD- 150-450 nad podlahou, střední -  pouze k lince nebo pracovní ploše -ZVS-900-1200mm nad podlahou. Upřednostňuje se 300,300 a 1000mm. Svislá – dveřní,okenní a rohová -ZSD -100-300mm vedle dveřního otvoru,u  dvoukřídlých dveřích po obou...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:05
Elektroinstalace v koupelnách – se řídí normou ČSN 33 2000-7-701 a jejími změnami podle  následujících edicí. Prostor koupelny se pro účely elektroinstalací dělí na jednotlivé zóny určené tím, jak velké je riziko  ohrožení zdraví. Zóna 0 – to je vnitřní prostor koupací vany. U  sprchy je to do výšky 10cm nad dnem . Zjednodušeně lze říci, že v této zóně  nelze instalovat nic elektrického -  vypínač, rozvody nebo elektrické příslušenství . Za určitých podmínek lze použít zařízení napájené...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:01
Přípojková skříň (HDS)  - obsahuje hlavní pojistky odběrného místa  – chrání tak instalaci před zkraty z distribuční sítě  a umožnuje ji odpojit při požáru nebo opravách. Musí mít dvířka na klíč pro rozvodná zařízení a plombu , pro zabránění  černému odběru. Umisťuje se tak, aby se k ní šlo dostat i bez přítomnosti majitele – vedle vchodu do domu, na hranici pozemku v  obvodové zdi či sloupku. Spodní okraj skříně musí být min. 60 cm nad upraveným terénem. Když hrozí hromady sněhu či...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 05:52
Distribuční sazby V ČR fungují tři distributoři elektrické energie: PRE – v Praze EON – Jižní Čechy a Morava ČEZ – zbytek území republiky   Distribuční sazby D25 - bojler D26 – akumulační vytápění D27 – elektromobil D35 – přímotop a akumulačky D45 – přímotopy D56 – starší tepelné čerpadlo D57 – elektrické vytápění obecně D61 – víkendová chalupa   Distribuční sazby určuje Energetický regulační úřad. Stanoví mimo jiné, kolik hodin denně musí být ta která sazba v provozu. Např....