Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 16:57
V zásadě dva druhy – závitové a nožové(zásuvné,výkonové). Závitové jsou uloženy pod „čepičkou“, kterou je třeba odšroubovat/zašroubovat. Nožové se zasunují/vytahují tlakem/tahem, podobně jako pojistky v autě. Není ale dobré to dělat bez speciálního přípravku (žehličky)  Závitové (šroubovací) pojistky mohou mít podobně jako žárovky závit E 14 či E 27(E33 a víc). Podle hodnoty jmenovitého proudu mají mít barvu terčíku: modrá - 0,5 A černá – 1A růžová – 2A hnědá – 4A zelená –...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 16:56
Transformátor mění (transformuje) napětí v rozvodné soustavě. Nejčastěji mění jedno nebo třífázové  napětí na jiné, o stejném kmitočtu. Je nepostradatelný všude, kde je rozvod elektrické energie na velké vzdálenosti, resp. kde je velký odběr(průmysl, města,obce). -v elektrárnách je součástí výroby el. energie, spolu s alternátorem -používá se při vyvedení výkonu z elektrárny do sítí různého napětí a k vzájemnému propojení těchto sítí -  používá se k mnoha speciálním účelům, např....

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 16:55
Asynchronní stroj -  pracuje na principu indukce, kdy jeho rotor má jiné otáčky než točivé magnetické pole vznikající ve statoru.  Čím více síly je třeba, tím jsou nižší otáčky.  Rozdíl mezi otáčkami statoru a rotoru je tzv. skluz. Bývá kolem 5% . Synchronní stroje nemají skluz a jejich rotor se otáčí  současně s magnetickým polem statoru.   Asynchronní neboli indukční stroje jsou: -asynchronní motor -asynchronní alternátor -indukční brzda -měnič kmitočtu   Asynchronní motory se...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 07:00
Zapojení do série – znamená, že součástky v elektrickém obvodu jsou zapojeny za sebou. Podobně jako když na provázku vážete uzlíky jeden za druhým .   Tedy spojuje je jenom jeden vodič, který prochází od první,ke druhé a třetí atd. . V takovémto zapojení je na všech místech obvodu stejný elektrický proud(protože se nikde nerozděluje).Napětí je ale různé, protože klesá s každou připojenou součástkou  , protože každá má nějaký odpor. Pokud zapojíme do série zdroje(typicky baterie), napětí...

Rubrika: Elektroinstalace | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:39
Elektrický výkon, mechanický výkon, výkon, příkon – všechno je to „ P“   P - jako mechanický výkon  -  je fyzikální veličina, která udává, kolik práce bylo vykonáno za určitý čas nebo v nějakém okamžiku. Tedy to, co dostanu. Příkon je množství energie spotřebované za určitý čas . Tedy to, co musím dodat. Když odečtu výkon od příkonu, zjistím , s jakou účinností přístroj pracuje. Tedy, jaké má ztráty. P – jako elektrický příkon Hodnota příkonu  vyznačená na  elektrospotřebiči ...