Rubrika: Stroje a přístroje | Datum zveřejnění: 28.01.2023 15:17
 STYKAČ je spínací prvek  sloužící primárně pro spínání  proudové zátěže , typicky třeba elektromotoru. Jeho hlavní kontakty jsou drženy v pracovní  poloze cizí silou, většinou elektromagnetickou, kterou vytváří cívka. Když tato síla nepůsobí-cívkou neprochází proud-vrátí  se kontakty do základní  polohy. Stykač neslouží k ochraně proti nadproudům, proto před ním musí zařazeny pojistky nebo jistič . K  ochraně motoru proti přetížení musí být vinutí motoru chráněno tepelným (nadproudovým)...

Rubrika: Stroje a přístroje | Datum zveřejnění: 12.01.2022 16:57
V zásadě dva druhy – závitové a nožové(zásuvné,výkonové). Závitové jsou uloženy pod „čepičkou“, kterou je třeba odšroubovat/zašroubovat. Nožové se zasunují/vytahují tlakem/tahem, podobně jako pojistky v autě. Není ale dobré to dělat bez speciálního přípravku (žehličky)  Závitové (šroubovací) pojistky mohou mít podobně jako žárovky závit E 14 či E 27(E33 a víc). Podle hodnoty jmenovitého proudu mají mít barvu terčíku: modrá - 0,5 A černá – 1A růžová – 2A hnědá – 4A zelená –...

Rubrika: Stroje a přístroje | Datum zveřejnění: 12.01.2022 16:56
Transformátor mění (transformuje) napětí v rozvodné soustavě. Nejčastěji mění jedno nebo třífázové  napětí na jiné, o stejném kmitočtu. Je nepostradatelný všude, kde je rozvod elektrické energie na velké vzdálenosti, resp. kde je velký odběr(průmysl, města,obce). -v elektrárnách je součástí výroby el. energie, spolu s alternátorem -používá se při vyvedení výkonu z elektrárny do sítí různého napětí a k vzájemnému propojení těchto sítí -  používá se k mnoha speciálním účelům, např....

Rubrika: Stroje a přístroje | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:36
Elektrické světelné zdroje jsou jednak chladné,jednak teplé. Teplé (inkadescenční) světelné zdroje jsou například žárovky. Chladné(elektroluminiscenční)  obsahují látky, které se rozzáří vlivem el. energie. Žárovka je světelný zdroj, který svítí díky vláknu, které je rozžhaveno průchodem elektrického proudu. Oblouková lampa – svítí díky elektrickému oblouku mezi dvěma elektrodami. Výbojka – svítí díky skleněné trubici, ve které je zatavený zředěný plyn a elektrody. Při určitém –zápalném –...

Rubrika: Stroje a přístroje | Datum zveřejnění: 12.01.2022 06:34
Stykač je elektromechanické zařízení. Jeho úkolem je sepnutí obvodů s vysokým zatížením pomocí jednoduchého ovládacího obvodu s malým zatížením. Stykač se skládá z kontaktů a cívky s jádrem. Cívka po přivedení malého proudu vytvoří magnetické pole a tím  přitáhne jádro. S tím jsou spojené silové kontakty, které spojí (nebo rozpojí) obvod s vysokým zatížením. Ovládací obvod přivede  třeba signál od HDO nebo od jednoduchého tlačítka. Silové kontakty ale ovládají mnohonásobně vyšší proudy,...